Virksomhedspartnerskaber

Giv din virksomhed en grøn profil med støtte til lokal skovrejsning

Nyskovfonden giver virksomheder en unik mulighed for at bidrage til et bogstaveligt talt grønnere Danmark ved at støtte skovrejsning finansielt. Vi tilbyder at matche din virksomhed med et lokalt skovrejsningsprojekt og tage os af hele processen fra jeres første henvendelse, til skoven er plantet og plejet i tre år.

Størrelsen af Nyskovfondens skovrejsningsprojekter passer ikke nødvendigvis med donationen fra en virksomhed. Derfor er det også muligt for din virksomhed at bidrage til en andel af en skov.

Nære projekter

Nyskovfonden sørger for, at din virksomheds støtte går til et lokalt skovrejsningsprojekt, hvor i kan følge med i skovens udvikling og bruge billeder og videoer fra skoven, som vi stiller til rådighed. I kan bruge det til at udvikle jeres grønne profil, øge medarbejderstoltheden eller bidrage til lokalsamfundets herlighed og landskab.

Ingen tvivlsomme klimaprojekter

Med Nyskovfonden kan din virksomhed være sikker på, at støtten går til lokal skov, som er til gavn for klimaet og lokalsamfundet. Skov som rejses i samarbejde med Nyskovfonden, må ikke fældes uden at blive genplantet, da den pålægges fredskovspligt. Derfor kan i trygt stole på, at skoven kommer til at stå permanent, hvilket giver mulighed for en troværdig kommunikation om projektet. I kan bruge projektet både internt og eksternt ved fx at invitere jeres medarbejdere ud i den nyplantede skov.

CO2-optag og økonomi

En hektar skov koster typisk omkring 60.000 Kr. at plante og pleje i tre år, og det er denne udgift, vi søger støtte til. Over 100 år vil en gennemsnitlig hektar skov optage 10 ton CO2 om året, og jeres projekt bidrager derfor til at mindske koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. Hele dette optag tilfalder den lodsejeren, hvis jord skoven plantes på, og CO2-optaget tæller derfor med i lodsejerens regnskab såvel som i det nationale klimaregnskab. I kan bruge CO2-optaget i jeres kommunikation, men det kan ikke medregnes i jeres regnskaber.

Skovrejsning med Nonstop

Nonstops donation til Nyskovfonden har givet mulighed for en hektar ekstra skov ved Nørre Snede. Skoven er i alt på 2,6 ha, og Nonstop har altså bidraget til mere end en tredjedel af arealet. Skoven bliver plantet i foråret 2024, og herfra kan virksomheden besøge skoven og vide, at det er netop dem, der har realiseret finansieringen af den færdige skov.

Interesseret?

Tag kontakt til Nyskovfondens sekretariat for at høre mere om mulighederne for at donere til, og samarbejde med Nyskovfonden på mail: info@nyskovfonden.dk

Nuværende virksomhedspartnere: