Formål

Nyskovfondens formål er at yde økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter, som skal fremme CO₂-optaget fra atmosfæren.
Nyskovfonden vil give lodsejere mulighed for at få betalt skovrejsning, på betingelse af at skoven får status som fredskov.

Om Nyskovfonden

Nyskovfonden er en almennyttig fond, som støtter skovrejsning i Danmark. Nyskovfonden administreres af fonden selv. Fonden er stiftet af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit Realkredit A/S. I alt har Nyskovfonden modtaget donationer fra stifterne på 13,4 mio. kr., som skal anvendes til skovrejsning i alle dele af Danmark.

Klimasagen

Vi har alle et ansvar for at sikre en bæredygtig fremtid, og derfor har vi hos Nyskovfondens stiftere siden 2012 nedbragt vores CO₂-udslip med mere end 80 %. Reduktionen er primært opnået ved omlægning til mere klimavenlige energikilder. Vi belaster trods vores indsats stadig klimaet med et CO₂-udslip og køber derfor CO₂-kreditter, som er certificerede med den FN-baserede Gold standard. Vi tager et ansvar for at gøre en lokal forskel og Nyskovfonden er en direkte vej til at løfte lokale skovrejsningsprojekter.
Al skov virker effektivt på klimaet. 1 hektar skov i god vækst kan binde op til 10 ton CO₂ årligt afhængig af skovtypen. Skoven suger altså CO₂ ud af atmosfæren. Desuden giver mere skov i Danmark en række fordele som f.eks. rekreative værdier, beskyttelse af vandreserver og produktion af byggematerialer til langvarig lagring af CO₂.

Mærkesager og løfter

Nyskovfondens stiftere har alle samfundsløfter eller mærkesager, som skal gøre formålet med deres arbejde tydeligt. Disse danner grundlag for Nyskovfondens arbejde.

Forenet Kredit arbejder for at bevare dansk realkredit på et bæredygtigt grundlag. Foreningen ønsker samtidig at være til gavn for hele Danmark og dele sit overskud. Alle mærkesagerne kan forenes i Nyskovfonden.

Østifterne yder støtte til almennyttige formål og særligt med fokus på støtte til skadeforebyggende aktiviteter.

I Nykredit er samfundsløftet et af seks pejlemærker. Samfundsløftet rummer ambitionen om, at Nykredit vil være til stede i hele Danmark og bidrage til udviklingen i by og på land. Derfor er det vigtigt for Nyskovfonden at støtte skovrejsning i alle dele af Danmark.

Læs mere om Nyskovfondens stiftere her:

Forenet KreditØstifterneNykredit

Bestyrelse

Nyskovfondens bestyrelse består af fire medlemmer.

Anne Lawaetz Arhnung

Bestyrelsesformand

Nyskovfonden

Martin von Horsten

Bestyrelsesmedlem

Vicedirektør i Nykredit Realkredit A/S

Karsten Beltoft

Bestyrelsesmedlem

Vicedirektør i Forenet Kredit f.m.b.a.

Lars Suhr Olsen

Bestyrelsesmedlem

Direktør i Østifterne f.m.b.a.