Skovene plantes i foråret og efteråret 2021.

Nyskovfondens første ansøgningsrunde er slut og 20 skovrejsningsprojekter, fordelt over hele landet, har modtaget bevilling. Skovenes størrelser varierer fra 0,5 hektar til 3,5 hektar og kan ende med at optage ca. 570 ton CO2 om året i de næste hundrede år.

En af de ansøgere, der har fået bevilliget midler fra Nyskovfonden i første runde, er jordejer Ole Holst. Billedet i toppen af siden viser en del af jorden, hvorpå Ole Holst skal have rejst skov. Det samlede areal måler 3,4 hektar fordelt på fem mindre stykker mellem 0,5 og 0,8 hektar.

Ole Holst søgte støtte fra Nyskovfonden for at få indfriet sin drøm om mere skov på ejendommen:

”Jeg havde haft tanker i flere år, om at få skov på min ejendom, som jeg købte i 2015 med 98 hektar jord. Jeg får løftet ejendommens naturværdier væsentligt til gavn for både os selv og miljøet. Jeg får tilplantet områder, der er mindre rentable at dyrke landbrugsafgrøder på.”

Hvordan har ansøgningsprocessen været for dig?

”Den har været nem og enkel. Det startede med råd og vejledning fra de respektive leverandører, som efterfølgende tog ansvaret for det videre forløb med ansøgningen.”

Ole Holst er selv Nykredit kunde og ser det som en fordel at han, gennem Nyskovfonden, kan få del i overskuddet fra Forenet Kredit, samtidig med at han bidrager til at sænke CO2-niveauet i atmosfæren:

”Det giver i særdeleshed mening for mig, da den forening jeg selv er medlem af, får glæde af CO2-bindingen.”

Skovene, som Nyskovfonden støtter, skal gøres fredskovspligtige.

En skov med fredskovspligt skal forblive skov i de næste 100 år, hvis træer fældes skal der altså plantes nye. Sådan sikrer vi, at der hele tiden bliver bundet CO2 på jordarealerne.

Når træer vokser binder de CO2, 1 hektar bøgeskov binder ca. 16 ton CO2 om året i gennemsnit. Skoven optager mindst i de første ti år og mest når den er mellem 20 og 40 år gammel. Når et træ fældes ved modenhed og bruges til fx møbler og byggeri, forbliver kulstoffet bundet i produkterne. Nye træer plantes i skoven og binder på ny CO2 fra atmosfæren. Nyskovfonden vil gerne plante endnu flere skove i Danmark til gavn for klimaet.

En ny ansøgningsrunde er skudt i gang med deadline 1. september 2021. Nyskovfonden ønsker skove i alle størrelser og i alle egne af landet. Vi får dog den største CO2-reduktion pr. omkostningskrone ved de større tilplantninger og derfor prioriteres især ansøgninger på arealer over 5 hektar.

Se her hvor de samtlige Nyskove skal placeres i landet.