Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Nyskovfonden behandler dine personoplysninger.

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Nyskovfonden

Cvr. nr. 41348437

Kalvebod Brygge 1-3

1560 København

info@nyskovfonden.dk

2 Beskrivelse af behandlingen

Formål

Brug af Nyskovfondens hjemmesideNår du bruger Nyskovfondens hjemmeside, opsamles der ved brug af "cookies", personoplysninger om din adfærd.Disse oplysninger bruger vi til at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt.Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Almindelige personoplysninger:
 • IP-adresse
 • Brug af browsere og operativ system
 • Cookies
 • Hvilke domæner du kommer fra
 • Oplysninger om hvordan du interagerer med hjemmesiden.

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:Databeskyt­telses­forordningens (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Nyskovfonden).Den legitime interesse er at tilbyde dig en funktionel hjemmeside.  

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og supportleverandører, som vi samarbejder med for at assistere Nyskovfonden.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.Der henvises til vores cookiepolitik.

Ansøgning om Nyskovfondens støtteDette inkluderer følgende formål:Oprettelse af profil og ansøgning på vores ansøgningsportal:Vi behandler ansøgninger digitalt via vores ansøgningsportal, hvor du skal oprette en brugerprofil og udfylde en ansøgning om Nyskovfondens støtte. Vi behandler dine personoplysninger, når du opretter en profil og når du indsender din ansøgning til os. Vi behandler endvidere dine personoplysninger, når vi sender en email til dig med bekræftelse om, at vi har modtaget din ansøgning.Administration og behandling af din ansøgning:Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere og behandle din ansøgning, herunder vurdere din ansøgning med henblik på at kunne udvælge ansøgere til at modtage støtte fra Nyskovfonden.Kommunikation med dig:Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig vedrørende din ansøgning. Kommunikationen vil foregå gennem din profil på ansøgningsportalen.Udbudsrunde hos egnede skovrejsningsleverandører Inden tilsagn til ansøgning, vil der ske en udbudsrunde, hvor egnede leverandører besigtiger jorden med henblik på at vurdere omkostninger til skovrejsning, og hvor meget CO2, der konkret kan bindes. I den forbindelse deles personoplysninger om navn, adresse og telefonnummer med Nyskovfondens samarbejdspartnere.Bevilling om støtte fra NyskovfondenHvis du tildeles en bevilling om støtte fra Nyskovfonden, videregives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og oplysninger om tildelt støtte, til den udvalgte skovrejsningsleverandør.Lovpligtig indberetningHvis du tildeles en bevilling om støtte fra Nyskovfonden, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med lovpligtige indberetninger til relevante offentlige myndigheder.DokumentationsformålVi behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration og behandling af din ansøgning til dokumentationsformål.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Hvis ansøger er en kontaktperson hos ansøger, som f.eks. er en forening, organisation, virksomhed mv.Almindelige personoplysningerNavn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen, herunder adresse, emailadresse, og telefonnummer*.Hvis ansøger er en privatpersonAlmindelige personoplysninger
 • Navn på ansøger*.
 • Stamoplysninger på ansøger eller lodsejer, herunder adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og emailadresse*.
 • Hvis enkeltmandsvirksomhed kan CVR-nummer udgøre personoplysninger*.
 • Forhåndsgodkendelse fra leverandør af areal til skovrejsning*.
 • Oplysninger om lodset, herunder bl.a. arealets størrelse, etablering af status som fredsskov og klargørelse og oplysninger om skovtype, geografisk spredning, antal hektar og CO2-optag*.
 • Beskrivelse af, hvad der søges midler til*.
 • Tilbud fra skovrejsningsleverandører
 • Oplysninger om tildelt støtte
 • Tilsagn om bevilling
 • CPR-nummer*.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:Direkte fra dig via hjemmesidens online ansøgningsskema

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse).
De retlige forpligtelser findes i bogføringsloven og skattelovgivningen.
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Nyskovfonden).
Den legitime interesse er at kunne modtage ansøgninger om Nyskovfondens støtte, herunder administrere, behandle og vurdere ansøgninger for at kunne udvælge ansøgere til at modtage støtte fra Nyskovfonden.Vores legitime interesse er endvidere at kunne administrere bevillinger om støtte, kommunikere med dig om din ansøgning.Endelig har vi en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger for at kunne foretage udbudsrunde hos egnede skovrejsningsleverandører med henblik på at vurdere omkostninger til skovrejsning, og hvor meget CO2, der konkret kan bindes.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (anvendes alene i forbindelse med lovpligtige indberetninger til relevante myndigheder).*

Vi kan dele dine personoplysninger med:Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og supportleverandører,  som vi samarbejder med for at assistere Nyskovfonden.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.Vi opbevarer personoplysninger om ansøgere, som ikke modtager en bevilling, i 30 dage efter at der er blevet sendt afslag til ansøgeren.Vi opbevarer personoplysninger om ansøgere, der modtager støtte, så længe bevillingen løber, og som udgangspunkt i 5 år fra bevillingen er ophørt.Vi opbevarer regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.Ansøgninger, hvor der ikke laves en behandlingsbeslutning efter 15 måneder anonymiseres.

Offentliggørelse af bevilling om støtte Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med offentliggørelse om tildeling af støtte fra Nyskovfonden, herunder offentliggørelse på Nyskovfondens hjemmeside.Offentliggørelse af dine personoplysninger på Nyskovfondens hjemmeside i forbindelse med tildeling af støtte, vil alene ske med dit samtykke.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Almindelige personoplysninger:
 • Oplysninger om modtaget bevilling om støtte til skovrejsning på det pågældende stykke jord

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Vi kan dele dine personoplysninger med:
 • Offentligheden via offentliggørelse på Nyskovfondens hjemmeside.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og supportleverandører, som vi samarbejder med for at assistere Nyskovfonden.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.Op til 10 år fra bevilling.

Kommunikation med digVi behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig, og så vi kan besvare dine henvendelser. Når kommunikationen vedrører din ansøgning om Nyskovfondens støtte, vil kommunikationen foregå gennem din profil på ansøgningsportalen. Se formålet ” Ansøgning om Nyskovfondens støtte” ovenfor.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Almindelige personoplysninger:
 • Navn
 • Kommunikation med dig

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Nyskovfonden).Den legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Vi kan dele dine personoplysninger med:Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og supportleverandører, som vi samarbejder med for at assistere Nyskovfonden.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.Vi opbevarer kommunikationen med dig i som udgangspunkt op til 6 måneder efter modtagelsen af din henvendelse.

Fortegnelse over tildelt støtteVi behandler dine personoplysninger til brug for førelse af fortegnelse over tildelt støtte fra Nyskovfonden.Fortegnelsen anvendes udelukkende til brug for myndighedernes kontrol af, at uddelingen af Nyskovfondens midler sker i overensstemmelse med fondens formål.Civilstyrelsen kan anmode om en fortegnelse over navne og beløb som er udbetalt af fonden, såfremt Civilstyrelsen foretager en stikprøvekontrol af Nyskovfonden.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Almindelige personoplysninger:
 • Navn
 • Beløb udbetalt af Nyskovfonden

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:
 • Databeskyttelsesforordningens (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Nyskovfonden). Den legitime interesse er at føre en fortegnelse over tildelt støtte til brug for myndighedernes kontrol af, at uddeling af støtte sker i overensstemmelse med Nyskovfondens formål.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og supportleverandører, som vi samarbejder med for at assistere Nyskovfonden.
 • Offentlige myndigheder, der anmoder om udlevering af fortegnelse over tildelt støtte fra Nyskovfonden

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Vi opbevarer personoplysninger i op til 5 år.

3 Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke behandle din ansøgning om Nyskovfondens støtte.

 

4 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når:

 • Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en email til info@nyskovfonden.dk

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 30. oktober 2020