Nyskovfonden har givet positivt tilsagn til en lang række projekter, som bliver plantet allerede i dette forår. Projekterne har været længe undervejs og det tegner til at blive et betydeligt mere grønt danmarkskort når vi når til sommeren.

Et af de projekter der bliver plantet er et samarbejde med Sandby Kirke, som i forbindelse med deres nye vilde kirkegaard har søgt om støtte til 10 ha skov. I forbindelse med vores projekt har folketidende.dk bragt en historie om projektet.

Til foråret bliver knap 10 hektarer, som Sandby Kirke tidligere har haft forpagtet ud til landbrug, nemlig omlagt til fredskov.

– Så begynder det ligesom at ligne noget. For nok mister vi kroner og ører, men så gør vi både noget for biodiversiteten og for at nedbringe C02.

Heldigvis har Sandby Kirke opnået økonomisk støtte til selve skovrejsningen, fortæller formanden for menighedsrådet, Jesper Mejlby Mørch Idziak.

– Vi har med hjælp fra Skovdyrkerforeningen fået omkring 650.000 kroner fra Nyskovfonden.

Det er en fond, hvis formål netop er at yde økonomisk støtte til rejsning af fredskov for at fremme optaget af CO2 fra atmosfæren. Fonden er stiftet af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit Realkredit A/S.

– Det er et engangsbeløb, som skal bruges til at plante skov, hegne ind og passe skoven de første tre år, fortæller menighedsrådsformanden og nævner, at fredskoven i øvrigt er en del af det landsdækkende projekt “Grøn Kirke”.

Resten af artiklen kan læses her: folketidende.dk – Lolland og Falster samlet et sted – Forside – Lolland – Lollands første vilde kirkegård

Kirker går op i den grønne omstilling

Dette projekt står ikke alene og der kan potentielt komme flere af samme slags i fremtiden. I hvertfald er det ambitionen i følge Marianne Gaarden, Biskop i Lolland-Falster stift. Man kunne fornylig læse dette i hendes debat indlæg til Information:

“Folkekirken har med mere end 10.000 hektar jord, 2.500 kirker og næsten lige så mange præste-, sogne- og kirkegårde et medansvar for den grønne omstilling. Derfor har folkekirkens centrale aktører prioriteret at investere mere end 18 millioner kroner i et fireårigt projekt, der har til formål at inspirere folkekirkens mange menighedsråd til at deltage i den grønne omstilling.”

Resten af debatindlægget kan læses her: Kirken river ikke vindmøller op med rode. Den planter skov og nærer fællesskab | Information

Vi glæder os til at følge udviklingen og kan også annoncere at vi netop har givet tilsagn til et andet projekt på 8,8 ha ved Terslev kirke.