Nyskove

Nyskovfondens projekter er fordelt over hele landet

Nyskovfonden planter skov i hele landet til gavn for Klima, biodiversitet og lokalsamfund.

Der er indtil videre givet tilsagn til 94 projekter, svarende til 282 hektar.
Samlet er der vurderet en gennemsnitlig årlig CO2-besparelse på ca. 2820t/år i 100 år.

Danmarkskortet viser hvordan skovene, som Nyskovfonden har plantet, fordeler sig over hele landet. I den kommende plantesæson sættes yderligere punkter på kortet, og det er Nyskovfondens ambition, at have en skov tæt på dig, uanset hvor i landet du befinder dig.

Skovrejsning bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål, klik og se mere:

Biodiversitet

Nyskovfonden har i samarbejde med Vild Med Vilje udarbejdet en naturmodel*, vi så vidt muligt stræber efter, at få integreret i vores skove. Herunder er nogle af delelementerne beskrevet.
Derudover yder vi tilskud til bivenlige skovbryn i samarbejde med BeeKind.

Hjemmehørende træer og buske

Vi stræber så vidt muligt efter kun at bruge hjemmehørende træer og buske, da disse bedst understøtter biodiversiteten. Der er fx. over 800 arter tilknyttet Eg.

 

Screening af naturværdier

Screeningen kan give et detaljeret billede af eventuelle muligheder for at plante efter den naturlige hydrologi og typografi i området, og dermed styrke biodiversiteten for skoven.

Vild tilgroning

Dele af vores fremtidige skove skal udlægges til vild bevoksning. Ved at lade op til 20% af en fremtidig skov gro vildt, vil der være plads til naturlige dynamikker og et mere 'vildt' skovmiljø vil vokse frem.

 

Sten og dødt ved

For at skabe levesteder for bier, insekter osv. arbejder vi sammen med lodsejere omkring udlægning af sten, kviste og dødt ved i skovbrynet. Det kommer også til at skabe vigtig variation i strukturen.

*Naturmodellen er på frivillig basis, da lodsejer fortsat er i kontrol over sin kommende skov. Dog anbefaler Nyskovfonden, i så høj grad det er muligt for det konkrete projekt, at indarbejde de forskellige elementer. Ved udvælgelse af projekter, der søger om finansiering, vil hensyn til biodiversitet være en vigtig faktor.


Samarbejdspartnere