Her kan du se hvor Nyskovfonden har støttet skovrejsning fordelt på postnumre.

Der er indtil videre givet tilsagn til 20 projekter. 15 projekter er under 2 ha. og er alle løvskov for at sikre opnåelse af fredsskovspligten. Samlet er der vurderet en årlig CO2-besparelse på ca. 570 i 100 år – svarende til ca. 3.000 danskeres CO2-udledning i 2020. Projekterne er jævnt fordelt i hele landet.