Hvilke samarbejdspartnere har vi valgt som leverandører?
– vi har valgt erfarne kræfter for at sikre kvaliteten

Det at plante skov er ikke blot et spørgsmål om at få planterne i jorden. Det kræver mange års erfaring og viden inden for skovrejsning, skovbrug og CO₂-optag. Processen omkring skovrejsningen har med andre ord stor betydning for skoven – både på den korte bane og på det lange sigt.

I Nyskovfonden har vi valgt at sikre kvaliteten af skovrejsningen ved at indgå samarbejde med to veletablerede leverandører, som I mange år har stået for skovrejsning i Danmark. Læs mere omkring vores udvalgte samarbejdspartnere i nedenstående og se en animeret film udarbejdet af HedeDanmark omkring skovdrift og skovens rolle ift. CO₂-udledning og optag.

HedeDanmark

I HedeDanmark har vi mere end 150 års erfaring med skov- og landskabsforvaltning herunder plantning i det åbne land. På vores lokale kontorer er kompetencerne indenfor landskabsplantning samlet i mindre grupper af dedikerede skovrejsnings- og plantningskonsulenter. Det sikrer, at du hos HedeDanmark altid får ekspertise og lokalkendskab tænkt ind i dit projekt. At rejse skov handler nemlig om at skabe et helt nyt stykke natur, som skal kunne udvikle sig stabilt i samspil med det omkringliggende landskab.

Læs mere omkring HedeDanmark her

Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkerne er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Skovdyrkerne arbejder med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser skovdyrkerne opgaver i det åbne land – fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Skovdyrkerne planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Læs mere omkring Skovdyrkerne her