Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land

På landjorden ses i øjeblikket en foruroligende udvikling, hvor biodiversiteten falder markant. Mængden af fugle, insekter, pattedyr osv. forsvinder fra himlen og landjorden. Dyrene har simpelthen mindre og mindre plads, hvilket leder til arters uddøen og et potentielt kollaps af fødevare produktionen, da vi er dybt afhængige af dyrenes naturlige bestøvning.

Nyskovfondens skovrejsningsprojekter giver dyrene plads, et sted hvor de kan leve og sikrer den biologiske mangfoldighed. Med Nyskovfondens skovrejsningsprojekter er det håbet, at det også i fremtiden er muligt at nyde synet af en næsehornsbille eller odderen, samt plukke svampe og skovsyre fra danske skove.

Nyskovfondens skovrejsningsprojekter
Nyskovfondens skovrejsningsprojekter