Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Den store mængde drivhusgasser, her iblandt CO2, der har ophobet sig i atmosfæren betyder, at den globale gennemsnitstemperatur i øjeblikket er stigende. Dette medføre, vildere vejr, tørke og havvandsstigninger. Får vi ikke stoppet udledningen, og mindsket mængden af CO2 i atmosfæren, går vi en dyster fremtid i møde. Det er med dette udgangspunkt at Nyskovfonden blev sat i verden. Nyskovsfondens skovrejsningsprojekter optager naturligt CO2 og binder det i træernes stammer. Derfor er skovrejsning den sikreste vej vi kender til at få bundet den atmosfæriske CO2.

Rasmussen, TV, Rasmussen, B, Andersen, HV, Birgisdottir, H, Nielsen, J, Jermiin, L, Harrestrup, M, Hansen, TK & Cornelius, T 2020, Anvendelse af træ i byggeriet: Potentialer og barrierer. BUILD Rapport, bind 2020:25, 1 udg, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet, København. <https://sbi.dk/Pages/Anvendelse-af-trae-i-byggeriet.aspx>