Mål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Det er af yderste vigtighed, at de materialer vi forbruger og producerer er bæredygtige. Det betyder at der ikke må ødelægges natur eller forurenes i forbindelse med produktionen. Samtidig skal de produkter vi forbruger kunne bortafskaffes på en ansvarlig måde og indgå i det naturlige kredsløb.

Træ fra Nyskovfondens skovrejsningsprojekter har i fremtiden mulighed for at blive til bæredygtigt byggemateriale, samtidig med at der bliver plantet ny skov pga. kravet om fredsskovspligt på arealet. Fældet træ lagrer CO2 og dermed opnår man negativ CO2 udledning ved at bruge det som byggemateriale.

Et eksempel på dette er en af de nyeste tendenser i byggeriet, hvor man er begyndt at eksperimentere med at erstatte cement med træ. Den globale cement produktion udleder ca.8% af den samlede globale CO2 udledning.

Rasmussen, TV, Rasmussen, B, Andersen, HV, Birgisdottir, H, Nielsen, J, Jermiin, L, Harrestrup, M, Hansen, TK & Cornelius, T 2020, Anvendelse af træ i byggeriet: Potentialer og barrierer. BUILD Rapport, bind 2020:25, 1 udg, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet, København. <https://sbi.dk/Pages/Anvendelse-af-trae-i-byggeriet.aspx>