Anne Lawaetz Arhnung er formand for Nyskovfonden

Nyskovfondens bestyrelse består af

  • Anne Lawaetz Arhnung, Adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer f.m.b.a.
  • Martin von Horsten, vicedirektør i Nykredit Realkredit A/S
  • Louise Caroline Mogensen, Direktør i Forenet Kredit f.m.b.a.
  • Lars Suhr Olsen, Direktør i Østifterne f.m.b.a.

De tre sidstnævnte medlemmer repræsenterer fondens stiftere, hvor Anne Lawaetz Arhnung, som formand i Landbrug og Fødevare repræsenterer en stor del af fondens målgruppe.

Nyskovfondens formål er at skabe mere skov i Danmark ved at yde økonomisk støtte til danske lodsejere. Bestyrelsens opgave er at udvælge hvilke projekter, der skal tildeles midler.

Første bestyrelsesmøde i Nyskovfonden er gennemført

Det første møde i Nyskovfondens bestyrelse er vel overstået og emnerne på dagsordenen omfattede bl.a. bestyrelsens konstituering, ansøgningsprocessen og de kriterier som skal være afgørende for uddelingen af midler.

”Nyskovfonden er et bidrag til den omstilling hele det danske samfund står på tærsklen til. Det er en helt naturlig del af de tre stifteres DNA at bidrage til at løse det danske samfunds udfordringer.

Med de midler, de tre stiftere har skudt ind i fonden, rejses der så meget skov, at skoven – når den om nogle år er kommet godt i vækst – som minimum optager mere CO₂, end vi udleder. Hvor vi i dag kompenserer for vores CO₂-udledning ved at betale for opsætning og drift af vindmøller i Indien, vil Nyskovene være noget konkret, som alle med relation til stifterne kan se, gå i og pege på.”

Siger Martin von Horsten, som er vicedirektør i Nykredit Realkredit A/S og bestyrelsesmedlem i Nyskovfonden.

Nyskovfonden lanceres i uge 44 og der vil derefter være åbent for ansøgninger om støtte til skovrejsning.